Akustisk regulering skaber bedre lyd 

Stående bølger (Eigentones) 

Overtoner til stående bølger 

Horisontalt ekko, hvor bølger er i fase 

Overtone ekko, hurtige reflektioner i fase 

Resonante reflektioner i hjørner 
Active Field Control fra Yamaha
Med AFC3 kan salen dæmpes til brug for rytmisk musik, og AFC3 kan så forlænge salens klang ved instrumental såvel som klassisk musik.

AFC3 kan også anvendes som akustisk taledistributionssystem i større mødelokaler.

Illustration af effekten af AFC3
 

Akustik


Audioexperts kan levere alt i akustik-paneler, lydvægge og gennemgå rum for akustisk regulering. Kontakt os for en analyse af jeres lokaler.Hvorfor lokalerne skal modificeres


  • De fleste rum er rektangulære med parrallelle vægge og store flade flader, hvilket er den mest sædvanlige måde at bygge på.

  • Derudover vælges der ofte materialer til væg, gulv og loft ud fra praktiske og æstetiske hensyn, der ikke tilgodeser lydmiljøet.

  • Dette er den mindst hensigtsmæssige metode at konstruere rum, hvori mennesker skal opholde sig med det formål at kommunikere, høre eller spille musik.

  • Fordi parallelle vægge, parallelle gulve og lofter forårsager ekkobølger og resonansfrekvenser med overtoner, som både kan forandre og forvrænge det ægte lydbillede. Og derved skabe en "skod" lyd der både forstyrrer og generer lydbilledet.

Hvorfor der skal gøres noget


  • At høre eller arbejde under sådanne vilkår kan være et anstrengende foretagende, som på ingen måde kan reddes med elektro-akustiske manipulationer.

  • For at skabe et rum med gode akustiske forhold skal rummets modulation og de dækkende materialer optimeres.

Slip af med den rungende lyd


I en simplificeret model vil man betragte efterklangstiden (RT-60) som værende den tid, det tager en lydimpuls at klinge ud i et rum (falde 60 dB eller 64 gange lavere end original lydens niveau).

Efterklangstiden i et rum er kædet sammen med rummets volume og absorbtionsevnen i de materialer, rummet er konstrueret af.

Et rum kan dog godt have lav efterklangstid og alligevel have andre akustiske problemer.

En lille guide for typiske efterklangstider til individuelle formål.

  Aktivitet: Primær anvendelse: RT-60 / Efterklangstid i sekunder
  Almindelig tale Mødelokaler, auditorier, undevisningslokaler, retslokaler,
mindre teatre
0,60 - 1,20
  Trænede talere Teatre, stand-up, musical teatre 1,00 - 1,40
  Afspillet lyd / musik Biografer, diskoteker, cafeer 0,80 - 1,20
  Multifunktion Større multifunktionslokaler, skoleaulaer, rådhussale, museer 1,00 - 1,50
  Opera Musikhuse, opera-teatre 1,00 - 1,60
  Solo akustisk instrument Kammermusiksal, saloner, medborgerhuse 1,20 - 1,60
  Akustisk orkestermusik Koncertsal 1,60 - 2,20
  Forstærket orkestermusik Spillesteder, multikulturhuse 0,60 - 0,80
  Orgel og kormusik Koncertsal, kirker 2,00 - 4,00
  Taleoptagelse Radiostudie, lydstudie 0,25 - 0,35
  Taleoptagelse TV-studie 0,60 - 0,70

 

Brancher


Private
  Hjemmebio

Industri
  Food
  Non-food

Kontor
  Kontorlandskaber
  Konferencerum
  Auditorier
  Mødelokaler

Kultur
  Spillesteder
  Restauranter
  Teatre
  Multikulturhuse

Undervisning
  Lokaler og klasserum
  Musiklokaler og øverum
  Aulaer og fælleslokaler
  Børneinstitutioner

Kirker
info@audioexperts.dk
TEL: +45 5126 8207