Barth hornladet punktkilde-højtaler

En hornladet punktkilde-højtaler fra Barth
Barth liniekilde-højtaler

En liniekilde-højtaler fra Barth 

Højtalersystemer


Audioexperts er eksperter i korrekt lyd, og vi konfigurerer og udarbejder komplette løsninger inden for lyd med henblik på optimal lydgengivelse i ethvert miljø.Audioexperts distribuerer højtalersystemer fra Barth Acoustic Systems til industri, kontor, kultur, undervisning og kirker i hele Skandinavien.

Ren og jævnt fordelt lyd


Et højtalersystem kan forstærke et signal fra en akustisk lydkilde som f.eks. menneskelig tale og distribuere lyden til et foruddefineret lytteområde i et rum eller på et åbent areal.

Når et højtalersystem anvendes til et seriøst formål, er det væsentligt at opnå et højt niveau af taleforståelighed eller musikforståelighed. Og samtidigt at undgå at bestråle reflekterende flader, der med sine reflektioner bidrager negativt.

Hvorfor bruge pro-audio produkter?


  • En præcis dækning kræver højtalere med kontrolleret spredning i såvel det horisontale felt som det vertikale felt.
  • Højtalerne skal placeres og vinkles præcist i forhold til at dække lytteområdet, således at lyddækningen bliver jævn.
  • Ligeledes skal man være opmærksom på, at lydniveauet har tilstrækkelig overskudskapacitet til at gengive det forstærkede signal på troværdig vis.

Punktkilde-højtaler eller liniekilde-højtaler


Lyttearealets størrelse har betydning for, hvilke højtalerdesigns, der er bedst anvendeligt. Dette skyldes, at en punktkilde-højtaler mister halvdelen af sin energi per dobling af distancen (-6 dB), hvorimod en liniekilde-højtaler, kun taber det ¼ af sin energi per dobling af distancen (-3 dB).

Er en sub bass nødvendig?


Det nødvendige frekvensområde defineres af hvilke lydkilder, der ønskes forstærket og lyttearealets størrelse. Sub-bass defineres som de nederste 2 oktaver.

Såfremt lydsystemet udelukkende skal forstærke tale over et begrænset areal, er sub-bass systemer sjældent nødvendige. Omvendt er sub-bass vigtig, når det drejer sig om at forstærke musik.

10 oktavers store forskelle


På grund af de meget store forskelle i bølgelængden af de hørbare frekvenser (20 Hz = 17 meter and 10.000 Hz = 3,4 cm.) og lydens relativt langsomme udbredelse gennem luft ( 343 m. / sek.), er det nødvendigt at beregne distributionen individuelt for de nederste 2 oktaver, som karrakteriseres som sub-bass ( from 20 to 120 Hz or 17 m. to 2,8 m.) respektivt de øvre 8 oktaver (120 Hz to 16.000 Hz or 2,8 m. to 2,14 cm.)

Design og funktionalitet


De fysiske mål og højtalerkabinettets formgivning har ofte stor betydning for muligheden for optimal placering og dermed valget af højtalertype. For eksempel er søjlehøjtaleren ofte anvendt i kirker, fordi dens slanke kabinet passer godt på monteringen der. En søjlehøjtaler er dog ikke nødvendigvis en liniekilde-højtaler.

En liniekilde-højtaler vil dog være det optimale valg i mange kirker på grund af det ringe tab på fordobling af afstand og den meget begrænsede vertikale spredning, således at kirkens meget reflekterende interiør ikke stimuleres.

Hvor skal elektronikken være?


Lange højtalerkabler reducerer altid kvaliteten af en højtalers gengivelse. Det er der dog mulighed for at kompensere for. I mange tilfælde kan det derfor være en fordel at have elektronikken (effektforstærkere) indbyggede i højtalerkabinettet. Dette kræver dog både el-netkabeltilslutning og signalkabeltilslutning i modsætning til højtalerne med ekstern elektronik, som blot kræver højtalerkabeltilslutning.

Kabelløse højtalere er også en mulighed, og de er specielt fordelagtige til opstilling i publikumsarealer, eller hvor det ikke er ønskeligt at have kabler liggende henover adgangsveje. Disse højtalere har indbyggede batterier til drift af elektronikken og forsynes via en trådløs modtager med signal. Dette kan være fra en trådløs mikrofon såvel som fra en lydmixerpult.


  Frekvens (Hz):   Oktav:   Beskrivelse
  16 to 32   1st   Den menneskelige følelsessans' tærskel og den laveste pedaltone på et pibeorgel.
  32 to 512   2nd to 5th   Rytmefrekvenser, hvor de laveste og højeste bastoner er placeret.
  512 to 2.048   6th to 7th   Området, hvori tale forståelighed defineres, fornemmes oftest som en nasal, hul og hornagtig lyd.
  2.048 to 8.192   8th to 9th   Giver indtryk af nærvær i tale, hvor læbelyd og hæmmelyd ligger.
  8.192 to 16.384   10th   Brillians, lyden af klokker og bækkener. I tale de harmoniske lyde af bogstaverne "S" og "T" (8000-11000 Hz).

 

Brancher


Industri
  Food
  Non-food

Kontor
  Kontorlandskaber
  Konferencerum
  Auditorier
  Mødelokaler

Kultur
  Spillesteder
  Restauranter
  Teatre
  Multikulturhuse

Undervisning
  Lokaler og klasserum
  Musiklokaler og øverum
  Aulaer og fælleslokaler
  Børneinstitutioner

Kirker
info@audioexperts.dk
TEL: +45 5126 8207