Akustiske paneler reducerer støj i fx kontorlandskaber mhp forbedre lyden af medarbejdernes stemmer
Støjreduktion kan forøge effektiviteten i stort set alle produktionsmiljøer
Støjdæmpning er den direkte vej til højere arbejdseffektivitet i de fleste kontorer og  kontorlandskaber
 

Støjdæmpning


Audioexperts analyserer støj og skaber optimale løsninger til støjdæmpning med henblik på at etablere arbejdsmiljø og arbejdsklima, hvor mennesker og medarbejdere kan trives på en sådan måde, at det er til klar fordel for både personer og arbejdets effektivitet.Ingen medarbejdere bør skades eller generes af støj på arbejdspladsen.


Støj er en subjektiv vurdering af lyde, som er uønskede. For nogen mennesker er musik lig med støj, hvor det for andre er sådan, at borets skærende lyd er nødvendig for at vurdere arbejdsgangens kvalitet.

Enhver virksomhed bør have en støjmålsætning, således at de lyde, der måtte karakteriseres som uønskede, bliver dæmpede og arbejdsmiljøet optimeres.

Fordi det som subjektivt forstås som støj / larm, gør mennesker trætte og ukoncentrerede, og i slemme tilfælde syge.

Dette gælder, uanset om det handler om kontorer, produktionslokaler, undervisningslokaler, dagsinstitutioner eller musikspillesteder.
Ingen mennesker kan trives hvor naturlig kommunikation er vanskelig.

Overholder din arbejdsplads reglerne?


Der findes 4 grundlæggende kategorier for, hvilke støjniveauer der kan accepteres:

  Støj klassificering: Støjforhold: Max. støj niveau:
  Kategori 1 Industri med støjende maskiner 75-85 dB-A
  Kategori 2 Industri uden støjende maskiner 60-70 dB-A
  Kategori 3 Opmærksomhed og ubesværet samtale 45-55 dB-A
  Kategori 4 Ingen forstyrrende støj 35-45 dB-A

Støj og reflektioner af støj


Al støj er lydenergi, der vil blive forstærket af refleksioner fra de omgivende flader, afhængigt af fladernes materiale, størrelse og indbyrdes placering.

Hvis denne energi ikke enten afskærmes eller absorberes, vil den uhindret blive distribueret.
En lydkilde, der i et rum med en egen lyd på 55 dB-SPL, vil sammen med den reflekterede lyd blive 77 dB-SPL, såfremt fladerne i rummet ikke er dæmpede.
Refleksionerne bidrager altså med en forstærkning på mere end 10 gange den oprindelige lyd.

Hårde og glatte flader har stort set ingen lydabsorbering, ligesom mineraluldsbats, der indpakkes i plast, også har uhyre ringe effekt.

Ligeledes er der stor forskel på hvilke frekvenser, der skal absorberes afhængigt af lokalets dimensioner og interiør. Og placeringen af dæmpningsmateriale har stor indflydelse på effektiviteten af absorberingen.

Audioexperts anvender EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) til computerkalkulation af rumakustik, og Room-Tools målesystem til måling af lydkilders direkte lydstråling.

 

Brancher


Industri
  Food
  Non-food

Kontor
  Kontorlandskaber
  Konferencerum
  Auditorier
  Mødelokaler

Kultur
  Spillesteder
  Restauranter
  Teatre
  Multikulturhuse

Undervisning
  Lokaler og klasserum
  Musiklokaler og øverum
  Aulaer og fælleslokaler
  Børneinstitutioner

Kirker
info@audioexperts.dk
TEL: +45 5126 8207