Produktleverandører


Jocavi:


Om Jocavi
Jocavi
Jocavi ATP
ATP Accessories
AS Acoustic Shell
ATP Acoustic Treatment Packs


Cases:


Hasseris Gymnasiums festsal
Skørping Kulturstation


 

Akustisk optimering af Kulturstationen i Skørping


Nedenstående er uddrag af beskrivelse af case for denne akustiske optimering.
Ønsker du at læse hele casen, kan du klikke her og få den på pdf.

Salen på Kulturstationen i Skørping er indlagt i EASE4 ihenhold til laser opmåling. Der er tre forskellige akustiske områder i salen, som adresseres individuelt og som helhed. På de følgende sider, behandles disse afsnit for løsninger, der bidrager til et samlet hele og en akustik der vil opleves identisk, uanset hvor i salen tilhøreren måtte befinde sig.

Optimering af akustikken på Kulturstationen i Skørping
Til venstre ses simulationen af efterklangen i hele salen og med scene fortæppe trukket halvt for.
Det kraftige reflektions spektrum mellem 80 og 150 Hz opstår primært på grund af det skrå loft i salens længde retning. Samt scene kassens resonanser.
Det kraftige reflektions spektrum mellem 300 og 6.000 Hz er primært på grund af materiale valg samt det skrå loft bagerst i salen.
Salen har populært sagt en meget skarp klang, der ikke bidrager positivt til hverken tale-eller musik-forståelighed.

På tegning i PDF-fil ses scenerummet med træk og bagtæppe. Scene delen af salen, er et akustisk separat rum. Og afhængigt af dekorationer vil akustikken variere i frekvens området over 500 Hz.

Scene rummet som streg tegning. Grænsefladen mod publikums arealet er med fortæppet som absorbent.
Herover ses streg tegning der viser placeringen af lavfrekvens absorbenterne.

Akustiske paneler til akustisk regulering
Det anbefales ikke at dæmpe frekvenser over 1 Khz, da disse naturligt vil blive dæmpet af tæpper og dekorationer. Derimod er der i vor anbefaling medtaget, en stribe diffuserende paneler over scenens midte. For at sprede frekvenser over 1 Khz, sideværts i scene rumme. Derudover ophænges kun lavfrekvens absorbenter. Dels som 2 flåder over scenens midte og dels i de bagerste hjørner af scenen, hvor lavfreksvens akkumuleres og på side vægge.

Lyden fra scenen reflekteres kraftigt fra det skrå loft bagerst i lokalet. De røde linier angiver den direkte lyd. Reflektionerne ankommer hos publikum senere end den direkte lyd. De gule linier angiver første reflektinionerne. Første reflektionerne er her 4 gange kraftigere end den direkte strålende lyd. De mindre felter med trekanter bestående af perforeret gips, er langt fra tilstrækkeligt til at reducere disse reflektioners intensitet.

Salens efterklang påvirkes voldsomt af den bagerste væg. Som skaber et meget kraftigt diffust lyd felt for den bagerste halvdel af salen.

Få en fantastisk akustik med Jocavi akustiske paneler fra Audioexperts
Der ønskes en mere demokratisk lyd distribution; en bedre tale / musik forståelighed i den bagerste del af salen og en mere homogen efterklang, anbefales følgende løsning.

Det anbefales, at der etableres det illustrede ”vaflede” loft med 10 baner af Troldtekt Akustik+ plader. Den vinklede konstruktion dæmper også stående bølger mellem gulv og loft og tillader det nødvendige areal, uden at reducere den funktionelle lofts højde væsenligt. Her er Troldtekt pladerne angivet med grå farve men de kan også leveres i lys beige farve.

Salen i perspektiv mod scenen. I vort komplette forslag til regulering af akustikken. Løsningen kan etableres i 3 tempi, Og Audioexperts kan naturligvis fremstille konstruktions tegninger af løsningen. Dette vil dog kræve mindre indgreb for forprojektering.

Salen, i perskektiv, set fra scenen. Det anbefales ikke at nedtage de absorbenter, der allerede er monterede. Se de mørkere gule felter.

Konklusion:
Som det ses på efterklangs kurven til højre, vil alle reguleringen af alle 3 afsnit, bidrage til et jævnt og farvefrit reflektions spektrum. Lyden fra scenen vil ikke være farvet af kraftig ulinearitet fra reflektioner og både tale – og musik-forståelighed vil opleves helt anderledes i hele salen.
De tre afsnit kan udføres i individuelle trin, men ingen kan stå alene i forhold til det samlede billede.
Audioexperts står gerne til rådighed med yderligere projektering. 
Audioexperts har installeret en akustisk løsning, der regulerer lyden i Kulturstationen i Skørping
Her ses simulationen af efterklangen i hele salen og med scene fortæppe trukket halvt for. Det kraftige reflektions spektrum mellem 80 og 150 Hz opstår primært på grund af det skrå loft i salens længde retning. Samt scene kassens resonanser. Det kraftige reflektions spektrum mellem 300 og 6.000 Hz er primært på grund af materiale valg samt det skrå loft bagerst i salen.
Audioexperts er eksperter i akustiske optimeringer, som det ses her på tegning til løsning til Kulturstationen
For at sprede frekvenser over 1 Khz, sideværts i scene rumme. Derudover ophænges kun lavfrekvens absorbenter. Dels som 2 flåder over scenens midte og dels i de bagerste hjørner af scenen, hvor lavfreksvens akkumuleres og på side vægge.
Illustration af akustisk måling
Det illustrative resultat af akustiske målinger i Kulturstationens rum.

info@audioexperts.dk
TEL: +45 5126 8207